Radim Seltenreich

Rudolf von Jhering – koperníkovská postava právní vědy?

Jurisprudence 4/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 40-44

Klíčová slova: Rudolf von Jhering, koperníkovský obrat, právní věda, právní pozitivismus

Abstrakt: Autor se ve svém příspěvku zabývá osobností Rudolfa von Jheringa (1818-1892), který se někdy označuje jako „koperníkovská postava“ právní vědy. Autor se tak táže, zda je možné toto tvrzení akceptovat a zda skutečně Jhering v právní vědě nastavil onen zásadní obrat k pravdivému a lepšímu chápání práva. Jeho závěr přitom je, že takovéto vnímání Jheringova přínosu zůstane nutně sporným, přičemž mu ale nelze upřít to, že svým důsledným zájmem o teleologické pojímání práva jednou provždy obrátil pozornost právníků právě tímto směrem. Příspěvek tak obsahuje i údaje o Jheringově životě a tvorbě zasazené do kontextu vývoje německé právní vědy v 19. století.


Stáhnout