Jan Grinc

Rozhodování sporů o rozsah kompetencí jako žolík čl. 87 Ústavy

Jurisprudence 1/2014 Rubrika: Stať Str.: 5-15

Klíčová slova: kompetenční spor, ústavní soud, judikatury

Abstrakt: Příspěvek analyzuje a kategorizuje judikaturu Ústavního soudu v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR. Ústavní soud v několika kontroverzních rozhodnutích zaujal velmi široké pojetí kompetenčního sporu, které se blíží německému sporu o rozsah práv a povinností ústavních orgánů (Organstreitverfahren) a potenciálně činí z tohoto řízení subsidiární nástroj pro řešení rozmanitých neshod ústavních aktérů.


Stáhnout