Antonín Stanislav

Rozhodování dovolacího soudu v civilních věcech po koncepční změně institutu dovolání

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 22-27

Klíčová slova: dovolání, judikatura, civilní proces, rozhodování soudu, kasační systém, revizní systém

Abstrakt: Ve svém příspěvku se věnuji problematice rozhodování dovolacího soudu v civilních věcech po koncepční novele institutu dovolání. Příspěvek je zaměřen především na rozhodování dovolacího soudu a na možnost dovolacího soudu změnit rozhodnutí, resp. přeměnu dovolacího řízení jako opravného systému kasačního na opravný systém revizní.


Stáhnout