Pavel Caban

Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN o imunitě států v případě civilních žalob plynoucích ze závažných porušení lidských práv v rámci ozbrojených konfliktů

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 22-27

Klíčová slova: imunita států, ozbrojený konflikt, závažné porušení lidských práv, Mezinárodní soudní dvůr

Abstrakt: Příspěvek pojednává o rozsudku Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 3. února 2012 ve sporu SRN a Itálie ohledně uplatnění jurisdikční imunity států vůči civilním řízením před italskými soudy o nárocích plynoucích ze závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, jež spáchalo nacistické Německo během 2. světové války na území Itálie. Argumentace a závěry obsažené v rozsudku jsou doplněny poznámkami popisujícími relevantní širší souvislosti mezinárodněprávní úpravy imunit států.


Stáhnout