Kateřina Eichlerová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Rozhodčí doložka jako součást společenské smlouvy

Jurisprudence 1/2018 Rubrika: Články Str.: 3-16

Klíčová slova: Rozhodčí doložka, společenská smlouva, stanovy, zvláštní druh podílu, zvláštní druh akcie

Abstrakt: Autorka se zabývá otázkou, zda a případně za jakých podmínek může být rozhodčí doložka součástí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným, resp. stanov akciové společnosti. Klíčová otázka zní, zda je určitá rozhodčí doložka statutárním ustanovením (zavazujícím společnost a členy jejích orgánů), anebo extrastatutárním ustanovením (zavazujícím jen společníky jako strany, které uzavřely společenskou smlouvu). Autorka dochází k závěru, že rozhodčí doložka ve společenské smlouvě má statutární povahu v případě, že je zahrnuta do podílu (akcie). Autorka soudí, že je možné vytvořit zvláštní druh podílu (akcie) spojený s rozhodčí doložkou. Připustíme-li tuto možnost, vyřešíme tím většinu problematických otázek souvisejících se statutární rozhodčí doložkou ve společenské smlouvě.


Stáhnout