Šimon Chvojka
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Role Ústavního soudu v koronakrizi

Jurisprudence 2/2021 Rubrika: Články Str.: 14-27

Klíčová slova: Ústavní soud; COVID-19; soudní ochrana; nouzový stav; krizová opatření; mimořádná opatření

Abstrakt: Článek se zabývá pravomocemi a postavením Ústavního soudu k přezkumu vyhlášení nouzového stavu, krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Při analýze recentní judikatury je argumentováno, že přístup Ústavního soudu byl v mnohých případech příliš formalistický, což v důsledku znemožnilo dosažení účinné soudní ochrany. Potřebu meritorního přezkumu (zejména u krizových opatření vlády) přitom ukazují příklady ze zahraničí i nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu. Dále je argumentováno, že současná rozhodovací praxe je na některých místech nekonzistentní, vnitřně rozporná či vyhýbající se odpovědi. Na některé problémy se zároveň snaží článek navrhnout řešení – připodobňuje Ústavní soud při přezkumu vyhlášení nouzového stavu Evropskému soudu pro lidská práva a navrhuje zakotvení nových pravomocí či užití akademických výroků při přezkumu již neplatných krizových opatření.


Stáhnout