Martin Štefko | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Řešení individuálních sporů o skončení pracovního poměru skrze ACAS „po anglicku“

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Články Str.: 3-9

Klíčová slova: pracovní právo, skončení pracovního poměru, rozhodčí řízení, smírčí řízení, mediace

Abstrakt: Článek pojednává o Poradenské, konciliační a rozhodčí službě (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS), které byly opakovaně svěřeny rozsáhlé kompetence nejen v oblasti skončení pracovního poměru. ACAS nabízí potenciálním stranám sporu pomoc v podobě poradenství, smírčího řízení, rozhodčího řízení, jakož i dalších souvisejících činností. Vedle předestření základního institucionálního zabezpečení rozhodování pracovních sporů je pozornost soustředěna především na alternativní metody rozhodování pracovních sporů před pracovními tribunály i v rámci řízení vedeného u ACAS. Pozitivní výsledky zatím přináší především povinné předsoudního smírčí řízení.


Stáhnout