Petr Svoboda | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Regulace mas a deregulace elit na vybraných příkladech z českého správního práva

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Články Str.: 23-29

Klíčová slova: hypertrofie administrativní regulace, povolování výjimek ze zákonů, privilegované administrativní režimy

Abstrakt: Autor v článku obecně charakterizuje současný trend hypertrofie administrativní regulace v českém právu. Poukazuje na skutečnost, že tuto regulaci nelze v reálné praxi dodržovat. Vysvětluje, že z těchto důvodů musí právo vytvářet vnitřní autoregulační mechanismy, které umožňují správní právo legálně obejít nebo alespoň dodatečně legalizovat jeho nedodržení. V této souvislosti se zaměřuje na zejména na dva zvláštní instituty, které správní právo nabízí zejména pro „elity“. Jde o povolování výjimek ze zákonů a tzv. privilegované administrativní režimy pro vybrané skupiny případů nebo adresátů.


Stáhnout