Martin Faix, Věra Honusková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Realita ve hře – hra v realitě? Simulace jako praktická forma právnického vzdělávání v oblasti mezinárodního humanitárního práva

Jurisprudence 1/2018 Rubrika: Zprávy Str.: 44-45


Stáhnout