Ondřej Kadlec
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Reakce autora: Sjednocování ano! Ale čeho, kým a jak?

Jurisprudence 5/2021 Rubrika: Články Str.: 35-47

Klíčová slova: velký senát; rozšířený senát; plénum; judikatura; vrcholné soudy; koherence a konzistence; Nejvyšší soud; Nejvyšší správní soud; Ústavní soud

Abstrakt: Tento příspěvek je odpovědí autora monografie Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (KADLEC, O. Wolters Kluwer, 2019) na reakce komentátorů v sympoziu věnovanému této knize. Příspěvek nejdříve rekapituluje, a ve světle komentátory vznesených připomínek vyjasňuje, základní konceptuální rámec, ve kterém kniha navrhuje roli velkých senátů zachytit a kriticky reflektovat. Následně reaguje na kritiku jednotlivých komentátorů, na základě které diskutuje tři zásadní otázky: Za prvé, v jakém smyslu lze o československých velkých senátech říci, že jsou slabé? Za druhé, proč jsou československé velké senáty tak slabé? A za třetí, jakou funkci by velké senáty na kontinentálních vrcholných soudech měly ideálně plnit?


Stáhnout