Karel Svoboda

Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Články Str.: 20-26

Klíčová slova: civilní řízení, dokazování, zvláští řízení soudní

Abstrakt: Dne 1. ledna 2014 nabyl účinností nový procesní předpis, který upravuje tzv. zvláštní řízení. Jde o zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tento předpis se snaží být kodexem tzv. nesporných řízení, což znamená, že vymezuje své vlastní obecné procesní zásady, které mají odlišovat nesporné řízení od řízení sporného. Na druhé straně nový kodex sděluje, že se i ve zvláštních řízeních podpůrně uplatní občanský soudní řád. Také zavádí nové instituty, které dosud český civilní proces neznal (např. tzv. zvláštní soudní rok). Autor článku se snaží popsat základní pravidla nového kodexu a na jejich základě odhadnout, zda tento nový předpis bude pro civilní proces skutečně přínosem.


Stáhnout