Tomáš Klíma, Jiří Beneš
Pracoviště autora: JŠK advokátní kancelář

Propagace výrobků a služeb prostřednictvím influencerů ve světle (nejen) novelizace spotřebitelského práva

Jurisprudence 1/2023 Rubrika: Články Str.: 27-34

Klíčová slova: Influencer; Marketing; Propagace; Skrytá reklama; Spotřebitel; Nekalé obchodní praktiky; Platformy pro sdílení videonahrávek

Abstrakt: Využití influencerů v oblasti marketingu je bezesporu jedním z nejefektivnějších nástrojů moderního cíleného marketingu. Ačkoliv není využití influencerů tuzemským zákonodárcem patřičně reflektováno, nelze se při něm vyhnout dopadu pravidel ochrany spotřebitele, zejména pak zákazu nekalých obchodních praktik. Jaká pravidla je tedy nezbytné při práci s influencery dodržovat? Jaká soukromoprávní a veřejnoprávní rizika jsou s využitím influencerů spjata? Ve vztahu k této problematice článek shrnuje relevantní právní úpravu, poukazuje na její nedostatky a poskytuje obecná doporučení k eliminaci rizik souvisejících s využitím influencerů v oblasti marketingu.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout