Pavel Ondřejek | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Proměny veřejného práva a jejich vliv na ochranu lidských práv

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Články Str.: 30-35

Klíčová slova: veřejné právo, lidská práva, konstitucionalismus, právní regulace

Abstrakt: Cílem tohoto článku je popsat trajektorii vývoje veřejného práva a nastínit, jakým způsobem reagovala veřejnoprávní regulace na doktrínu lidských práv a naopak, jak se lidskoprávní dogmatika mění v závislosti na proměnách veřejného práva. Vzhledem k tomu, že moderní veřejné právo vzniklo před vznikem konstitucionalismu, muselo projít zcela zásadní proměnou po přijetí demokratických ústav. Vznikem moderních států se však vývoj veřejného práva nezastavil. Nové impulsy získává jednak poválečnou obnovou ústavnosti v Německu a zejména v posledních desetiletích v důsledku teorií popisovaných jako globální konstitucionalismus. V závěru autor uvádí, že popis proměn veřejného práva utváří širší obraz postavení a funkce lidských práv v současném komplexním systému právní regulace. Nejnovější proměny veřejného práva by však neměly vést k odvracení se od základů konstitucionalismu a jeho výše zmíněných funkcí založení a limitace veřejné moci. Veřejnoprávní regulace, která by neměla demokratický základ anebo by unikla z možnosti lidskoprávního přezkumu, jde jednoznačně proti těmto ideám.


Stáhnout