Lukáš Králík
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého

Pročištění právního řádu a tzv. velký právní úklid

Jurisprudence 5/2022 Rubrika: Články Str.: 34-45

Klíčová slova: zdroje práva; publikace práva; tvorba práva; legislativa; právní předpisy; právní akty; právní řád; derogace; depurace

Abstrakt: Iniciativy navrhující pročištění právního řádu jsou již tradičně navrhovaným řešením problému nepřehledného a narůstajícího právního řádu. Masivní a jednorázové derogace jsou ale řešením netypickým, které nebylo nikdy v našem prostředí užíváno. Problém obsoletních starších předpisů není v praxi vůbec tak akutním, aby znemožňoval fungování právního řádu. Primárním účelem pročišťovacích iniciativ musí být soupis platných právních předpisů. Případná hromadná derogace vybraného seznamu může být až následující etapou. Je třeba navrhnout koncepční systém pravidelné revize právního řádu a využívat klasické formy derogace. Základní podmínkou legitimity takových aktivit musí být účast odborníků v oboru publikace práva.


Stáhnout