Radim Chalupa
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Procesní započtení ve směnečném rozkazním řízení

Jurisprudence 4/2018 Rubrika: Diskuse Str.: 33–45

Klíčová slova: započtení pohledávek, započtení nároku, hmotněprávní započtení, procesní započtení, směnečné rozkazní řízení, směnečný platební rozkaz, vzájemný návrh, právo na spravedlivý proces

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou obrany žalovaného ve směnečném rozkazním řízení, jež je vedena započtením nároku. Autor zpochybňuje správnost aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR, jenž opakovaně rozhoduje tak, že obranu započtením pohledávky po vydání směnečného platebního rozkazu nelze připustit, když právní názor, že k námitce započtení uplatněné po vydání směnečného platebního rozkazu při rozhodování o ponechání směnečného platebního rozkazu v platnosti či o jeho zrušení nelze přihlížet, odůvodňuje zejména faktem, že ve směnečném rozkazním řízení je nezbytné zohledňovat pouze skutkový stav aktuální k okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu. Autor přichází s myšlenkou, že obranu proti uplatněnému nároku lze vést procesním započtením, jež pracuje se skutkovým stavem, který existoval v době vydání směnečného platebního rozkazu, v důsledku čehož může být započtení považováno za obranu ve směnečném rozkazním řízení přípustnou. Autor v článku polemizuje s dosavadním výkladem ustanovení § 98 OSŘ, jež je ostatními autory prezentováno tak, že vytváří procesní platformu pro vznesení námitky započtení, kterou je nezbytné založit na tvrzení předchozího hmotněprávního započtení. Autor v článku prezentuje nový pohled na zmíněný § 98 OSŘ, který podle jeho přesvědčení reguluje procesní započtení nároku proti nároku uplatněnému žalovaným, jež má povahu procesního jednání, jímž žalovaný vznáší v reálném čase svůj protinárok k započtení proti nároku uplatněnému v řízení žalobcem; tento svůj právní názor podporuje rozsáhlou argumentací.


Stáhnout