Martina Grochová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Přístup k rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Jurisprudence 3/2018 Rubrika: Články Str.: 26–40

Klíčová slova: rodič, rodina, rodičovství, osvojení, surogátní mateřství, umělé oplodnění, asistovaná reprodukce, Evropský soud pro lidská práva

Abstrakt: Co je to rodina? Odpověď na tuto otázku zůstává z pohledu právního i sociologického nejasná. Tradičně je rodina vnímána jako skupina osob spojená pokrevně nebo manželstvím. Jejím středobodem je pár a jeho potomci. S ohledem na současnou společenskou realitu lze však takový koncept jen stěží považovat za aktuální. Je proto stále složitější odpovědět na otázku, kdo a za jakých podmínek by měl mít možnost stát se právním rodičem. Touto otázkou se v minulosti opakovaně musel zabývat také Evropský soud pro lidská práva. Jeho rozhodnutí týkající se problematiky přístupu k rodičovství sice neposkytují jasný a celistvý koncept limitů právní úpravy přístupu k rodičovství, ale lze z nich dovodit alespoň útržkovitá vodítka. Článek přináší analýzu veškerých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která byla v této oblasti dosud vydána, a dovozuje limity prostoru pro uvážení státu při úpravě přístupu k rodičovství, které Soud svými rozhodnutími nastavil.


Stáhnout