Martin Matějec
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Přednost unijního práva a doktrína controlimiti ve světle rozsudku Taricco

Jurisprudence 3/2018 Rubrika: Články Str.: 19–25

Klíčová slova: přednost unijního práva, Soudní dvůr, doktrína controlimiti, Itálie, trestní právo, promlčení

Abstrakt: Cílem článku je analyzovat současný postoj italského Ústavního soudu k principu přednosti unijního práva, a to zejména ve světle nedávné judikatury Soudního dvora Evropské unie. V otázce výhrad k přednosti unijního práva poskytuje italský Ústavní soud velmi zajímavou judikaturu, a to zejména prostřednictvím doktríny controlimiti. Tuto doktrínu italský Ústavní soud používá jak v právu unijním, tak mezinárodním. Článek se věnuje použití doktríny controlimiti pouze ve vztahu k právu unijnímu, přičemž první část se zabývá analýzou historické judikatury italského Ústavního soudu v oblasti přednosti unijního práva a vlivu Soudního dvora Evropské unie na jeho rozhodovací činnost. Druhá část poté podrobně rozebírá rozsudek Taricco a důsledky, které z tohoto rozsudku v souvislosti s doktrínou controlimiti vyvstaly.


Stáhnout