Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Pravomoci Evropské unie reagovat na covidovou krizi

Jurisprudence 3/2022 Rubrika: Články Str.: 28-33

Klíčová slova: Covid-19, evropská integrace, pravomoci Evropské unie, princip přenesených pravomocí, unijní soft-law, Schengen, rozpočtové pravomoci, kondicionalita

Abstrakt: Stať mapuje právní základ pro aktivity Evropské unie během pandemie covidu-19 a způsoby, jakými se tato organizaci vypořádala s omezenými pravomocemi v politice ochrany veřejného zdraví v Lisabonské smlouvě. Zvláštní pozornost je pak věnována omezením mobility osob během pandemie a její legitimizační roli pro expanzi rozpočtových pravomocí EU.


Stáhnout