Kateřina Palkovská
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Právo rozhodné pro mezinárodní rozhodčí smlouvu

Jurisprudence 4/2021 Rubrika: Články Str.: 12-25

Klíčová slova: rozhodné právo, mezinárodní rozhodčí smlouva, volba práva, princip separace, pro validatis přístup, lex causae, lex arbitri, Sulamérica

Abstrakt: Článek se zabývá právem rozhodným pro mezinárodní rozhodčí smlouvu. Po vymezení povahy rozhodčích smluv a principu separace se práce věnuje primárně koliznímu přístupu určování rozhodného práva a analýze relevantní judikatury. Následující části tohoto článku vysvětlují a zkoumají aplikaci pro validatis přístupu k určování rozhodného práva v judikatuře britských soudů. Cílem je zhodnotit, zda, a případně do jaké míry, ovlivňuje pro validatis přístup v mezinárodním rozhodčím řízení určení rozhodného práva pro rozhodčí smlouvu.


Stáhnout