Lucie Široká, Michaela Povolná
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Články Str.: 18-28

Klíčová slova: povaha plodu, ochrana plodu, práva rodičky, střet zájmů rodičky a dítěte, právo na život

Abstrakt: Práce se zabývá problematikou střetu zájmů a práv těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte, který odborný diskurz označuje jako tzv. konflikt matky a plodu (maternal-fetal conflict). V jejím rámci se autorky zaměřují na specifickou oblast této problematiky, a to konkrétně na střet práv těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte v průběhu porodu. Tyto případy právních konfliktů nejsou v praxi ojedinělé a jako takové generují značnou právní nejistotu nejen na straně samotných těhotných pacientek, ale zejména na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Cílem práce je analýza střetu zájmů rodičky a plodu při porodu optikou relevantní právní úpravy a judikatury. Za účelem přiblížení této problematiky autorky analyzují modelový příklad rodící ženy odmítající podstoupit císařský řez, jenž je u pacientky indikován s ohledem na patologický záznam srdečních ozev plodu.


Stáhnout