Štěpán Kmoch
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právo, online marketing a iracionální faktory

Jurisprudence 2/2021 Rubrika: Články Str.: 1-13

Klíčová slova: právní aspekty online marketingu, legalita praktik online marketingu, online reklama, kognitivní zkreslení

Abstrakt: Cílem příspěvku je poskytnout kritický pohled na současnou právní regulaci online reklamy a vybraných praktik online marketingu v České republice, a to v kontextu hojně využívaných poznatků psychologie a behaviorální ekonomiky. Reaguje zákonodárce adekvátně na poznatky o iracionalitě lidí při rozhodování o koupi zboží a služeb? Jak k právní regulaci přistupuje rozhodovací praxe? A je rozhodovací praxe v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku jednotná? Na tyto a některé další aktuální otázky bude autor v tomto příspěvku reagovat, a to v kontextu své dosavadní právní praxe.


Stáhnout