Iva Hauptfleischová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právo na styk dítěte s vězněným rodičem

Jurisprudence 2/2018 Rubrika: Články Str.: 14–25

Klíčová slova: vězeňství, práva dítěte, práva vězňů, právo na styk

Abstrakt: Článek se zabývá aktuálním tématem styku vězněných osob s jejich nezletilými dětmi. S uvězněním je přirozeně spojeno omezení práva na rodinný život vězňů i jejich rodinných příslušníků, nicméně kontakt vězně s dítětem je oboustranně velmi důležitý a stát by měl dbát o to, aby nedošlo ke zpřetrhání rodinných vazeb. Často se stává, že osoba mající dítě v péči styku s vězněným rodičem brání. V takovém případě je vězeň ve velmi obtížné situaci a až donedávna neměl téměř žádné prostředky, jak kontakt s dítětem zajistit. V tomto směru je pro vězně příznivým obratem nová judikatura Ústavního soudu v této oblasti, dle které by soudy měly upravovat styk dítěte s vězněným rodičem v opatrovnickém řízení. Článek se věnuje obecně právu na styk dítěte a rodiče, stejně jako omezení tohoto práva v souvislosti s pobytem rodiče ve vězení a rozebírá dva nedávné judikáty Ústavního soudu týkající se této problematiky.


Stáhnout