Václav Podhorský
Pracoviště autora: advokát

Právo na přístup k inkluzivnímu vzdělávání

Jurisprudence 3/2023 Rubrika: Články Str.: 10-21

Klíčová slova: Právo na vzdělání; Inkluzivní vzdělávání; Mezinárodní soft-law; Konkursní nález

Abstrakt: Předkládaný text se zabývá existencí a rozsahem subjektivního individuálního vertikálně působícího základního lidského práva na zajištění inkluzivního vzdělávání. V úvodu definuje inkluzivní vzdělávání a představí základní východiska implikující jeho lidskoprávní rozměr, následně naznačí limity domáhání se práva na zajištění inkluzivního vzdělávání prostřednictvím Listiny, aby se nakonec podrobněji zabýval možností domáhat se tohoto práva s odkazem na obecné lidskoprávní instituty, resp. prostřednictvím aplikace specializovaného mezinárodního práva. A to nejen Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (včetně otázky, zda je vzhledem k její ratifikaci až v roce 2009 součástí ústavního pořádku ve smyslu konkursního nálezu), ale i některých dalších pramenů různé právní síly a závaznosti. Zejména bohatá judikatura ESLP pak vybízí k závěru, že je povinností státu aktivně zavádět inkluzivní vzdělávání.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout