Jiří Kolman

Právo na informace v Radě Evropské unie ve světle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Články Str.: 27-35

Klíčová slova: právo na informace, Access Info Europe, Rada Evropské unie

Abstrakt: Článek analyzuje právo na informace komparací právních úprav zpřístupňujících „dokumenty“ a legislativy zpřístupňující „informace“. Diskuze o otázce míry svobodného přístupu k informacím respektive dokumentům drženým např. Radou EU je totiž nádhernou ukázkou střetů dvou pohledů na fungování EU institucí, které by se daly připodobnit k válce dvou světů – demokratického a diplomatického. Tento konflikt nedávno vygradoval v soudním řízení vedeném u ESD pod označením Access Info Europe proti Radě.


Stáhnout