Michal Urban a Jakub Drápal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právo a film. Lze je propojit ve výuce práva na právnických fakultách?

Jurisprudence 3/2016 Rubrika: Články Str.: 27-37

Klíčová slova: filmy o právnících, profesní etika, dilema, obraz práva a právníků ve společnosti, výuka práva

Abstrakt: Článek se zabývá filmy o právnících, důvody pro jejich zařazení do výuky práva a způsoby jejich využití při výuce na právnických fakultách. Nezabývá se obecně filmy s právní tématikou, ale zaměřuje se na jejich podskupinu, na filmy o právnících. Ty, argumentují autoři článku, jsou minimálně stejně důležité pro pochopení role právníka ve společnosti jako další způsoby výuky práva tradičně užívané na právnických fakultách. Filmy dále slouží k uvědomění si morálních dilemat při výkonu právní praxe. Filmy mohou, podobně jako knihy či jiná média vyprávějící příběh, přiblížit jinak abstraktní pojmy a navodit potřebnou diskuzi. V další části článku se autoři věnují možnostem začlenění filmů do výuky na právnických fakultách. Rozebírají, pro jaké studenty se tato výuka hodí, a navrhují, které konkrétní filmy mohou být použity. Článek se také věnuje popsání zkušeností s výukou specializovaného právnického semináře zaměřeného na výuku práva prostřednictvím filmů v ČR i zahraničí.


Stáhnout