Petra Lavická
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Právní zájem vedlejšího intervenienta

Jurisprudence 6/2019 Rubrika: Články Str.: 13–20

Klíčová slova: právní zájem, vedlejší intervence, opovědění rozepře

Abstrakt: Do sporu dvou stran může vstoupit třetí osoba na straně žalobce či žalovaného v postavení vedlejšího intervenienta (§ 93 občanského soudního řádu), jenž do sporu vstupuje na základě svého právního zájmu na výsledku řízení. Právní zájem je tak základní předpoklad pro jeho účast na řízení. Poněvadž jde o neurčitý právní pojem, je věcí soudů, aby v konkrétních jednotlivých případech právní zájem zkoumaly, a to buď na návrh strany, nebo z moci úřední. Tento článek se zabývá analýzou pojmu právní zájem nejen z pohledu české právní praxe s uvedením příkladů, ale také ve srovnání se švýcarskou, rakouskou a polskou právní úpravou.


Stáhnout