Jan Hořeňovský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právní systém, zvyšující se komplexita a nové technologie

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Diskuse Str.: 39-42

Klíčová slova: evoluce práva; entropie; komplexita; právní systémy; nové technologie; umělá inteligence

Abstrakt: Tento článek se věnuje analýze, co pro právní systém znamená zvyšující se komplexita jak vnějšího světa, tak samotného právního systému a jakou roli v tomto jevu hrají moderní technologie jako internet či umělá inteligence. Článek argumentuje, že existují hranice entropie a komplexity právního systému a že tyto limity mohou nové technologie posouvat. Východiskem tohoto článku je systémový pohled na právo vycházející ze sociologie práva. Podoba vývoje právního systému je do budoucna v současnosti velmi nejasná a těžko předvídatelná. Domnívám se však, že zde pojmenované fenomény mohou pomoci při úvahách o proměně právního systému a že mohou pomoci pochopit některé obecné jevy, které v evoluci práva nastávají.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout