Eva Kratochvílová

Pracovní doba v osobní autobusové dopravě a její specifika

Jurisprudence 2/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 37-43

Klíčová slova: pracovní doba v autobusové dopravě, čekání mezi spoji, odměna za čekání mezi spoji

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice pracovní doby v autobusové dopravě. Právní úprava zkoumaného úseku je tvořena především sekundární normotvorbou (vyhláškami), které tvoří lex specialis k obecné úpravě zákoníku práce. Cílem příspěvku je analýza následujících oblastí: hierarchie právních předpisů vztahujících se k předmětu úpravy, možnosti rozvržení pracovní doby zaměstnanců v autobusové dopravě a určení právního charakteru tzv. doby čekání mezi spoji a okruhu zaměstnanců, kterým vzniká nárok na odměnu za čekání mezi spoji. Ústředním tématem příspěvku je právní klasifikace doby čekání mezi spoji, která je esenciální pro určení právních následků, které jsou spojeny s dobou čekání mezi spoji, a to zejména na poli odměňování zaměstnance a evidence pracovní doby. Dosavadní judikatura a doktrína nejsou jednotné v právní klasifikaci tohoto fenoménu, tedy zda je doba čekání mezi spoji výkonem práce, pracovní pohotovostí či zda má charakter překážek v práci na straně zaměstnavatele.


Stáhnout