Monika Pauknerová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Poznámky k hodnocení publikací v rámci Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy a v rámci Expertního panelu společenské vědy

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 63-66

Klíčová slova: Oborový a verifikační hodnotící panel pro obor právní vědy; Expertní panel Společenské vědy; Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Abstrakt: Autorka uvádí praktické poznámky k hodnocení publikací z oboru právní vědy zejména v úrovni Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy. Zaměřuje se na hodnocení časopiseckých článků, monografií a kapitol v monografiích, jakož i na některé další požadavky nezbytné pro pozitivní evaluaci výstupů.


Stáhnout