Martin Štefko

Povinnost kraje poskytovat sociální služby dle ust. § 93 písm. a) zákona o sociálních službách

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 9-11

Klíčová slova: zákon o sociálních službách, interpretace, krajský úřad,

Abstrakt: V aplikační praxi se vyskytly závažné výkladové problémy v souvislosti s ust. § 93 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (ZSS). Ust. § 93 písm. a) ZSS ukládá krajskému úřadu povinnost zajistit ve spolupráci poskytnutí sociálních služeb. ZSS však nestanoví jakým konkrétním způsobem má kraj jednat při zajišťování poskytování sociálních služeb. Kraje se proto oprávněně ptají, jakou působnost zakládá ust. § 93 písm. a) ZSS krajským úřadům, resp. krajům a jakým způsobem má být tato působnost ex lege naplněna? Tento článek se pokouší jednak otevřít diskuzi na nastíněné téma, jednak nabízí argumenty pro uspokojivé určení působnosti dle ZSS.


Stáhnout