Pavel Šturma

Povinnost aut dedere aut judicare a nový smíšený trestní tribunál pro stíhání zločinů podle mezinárodního práva

Jurisprudence 4/2014 Rubrika: Články Str.: 12-16

Klíčová slova: aut dedere aut judicare - zločiny podle mezinárodního práva - Mimořádné africké senáty - Mezinárodní soudní dvůr

Abstrakt: Článek se zabývá rozsudkem Mezinárodního soudního dvora v případu týkajícím se závazku stíhat nebo vydat (Belgie v. Senegal). MSD konstatoval, že Senegal tím, že odmítl soudit nebo vydat bývalého prezidenta Čadu, porušil Úmluvu proti mučení (1984). Tento rozsudek přispěl k vytvoření Mimořádných afrických senátů soudů Senegalu (v únoru 2013), které jsou příslušné stíhat zločiny podle mezinárodního práva spáchané v Čadu mezi červnem 1982 a prosincem 1990. Článek přibližuje obsah Statutu Mimořádných afrických senátů. Zdá se, že představují nejen další příklad smíšených (hybridních) trestních tribunálů, ale také možnou africkou cestu ke stíhání zločinů páchaných politickými představiteli v Africe, což je důležité i v kontextu kritiky ze strany Africké unie vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu a univerzální jurisdikci.


Stáhnout