Jana Petrov Křiváčková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého

Postavení spotřebitelských organizací v civilním soudním řízení

Jurisprudence 4/2022 Rubrika: Články Str.: 1-7

Klíčová slova: spotřebitelská organizace, spotřebitel, civilní soudní řízení, náklady řízení, vedlejší účastenství, zastoupení

Abstrakt: V článku se jednak věnuji aktuálnímu stavu právní úpravy možnosti zapojení spotřebitelských organizací do civilního soudního řízení a jednak se zamýšlím nad možnostmi právní úpravy de lege ferenda v této oblasti. Pozornost je zaměřena na oprávnění spotřebitelské organizace podat žalobu, vystupovat jako vedlejší účastník a také na otázky zastoupení spotřebitele v soudním řízení. Zohledněna je také problematika tzv. zástupných žalob dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a financování soudního řízení třetí stranou.


Stáhnout