Šárka Dušková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pospíš il, I. – Týč , V. a kol. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Recenze Str.: 46-47


Stáhnout