Jan Malíř
Pracoviště autora: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Politické limity soudního přezkumu v historické perspektivě: případ actes de gouvernement ve francouzském právu

Jurisprudence 6/2017 Rubrika: Články Str.: 3-17

Klíčová slova: actes de gouvernement, Francie, soudní přezkum, politické limity, historický vývoj

Abstrakt: Předložený článek analyzuje vývoj konceptu actes de gouvernement ve francouzském právu. Ač je tento koncept pravděpodobně nejznámějším příkladem politických limitů soudního přezkumu v kontinentální Evropě, nevznikl za Starého režimu, ale teprve po zavedení principu dělby moci za Velké revoluce a po prosazení správního soudnictví v časech Restaurace. Koncept, který byl podstatně změněn v r. 1875, je nadále integrální součástí francouzského veřejného práva. I když se dnes může jevit jako antiteze principu právního státu, lze jej vnímat jak originální kompromis mezi politikou a soudnictvím, který přispěl k rozmachu soudního přezkumu, k němuž by jinak nedošlo. Vyvíjí se i dnes, jak o tom svědčí zánik některých actes de gouvernement a vznik nových.


Stáhnout