Anna Katerina Vintrová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pojem rodinného příslušníka občana EU a vliv jeho definice na přechodný pobyt pohledem práva unijního, českého a německého

Jurisprudence 1/2021 Rubrika: Články Str.: 19-32

Klíčová slova: rodinný příslušník, občanství EU, svoboda pohybu a pobytu, přechodný pobyt, odvozená práva, právo na sloučení rodiny

Abstrakt: Kdo může být rodinným příslušníkem občana EU a získat odvozené právo pobytu na území hostitelského členského státu, není vždy jasné. Článek se proto zabývá pojmem rodinného příslušníka občana EU a vlivem jeho definice na přechodný pobyt. Důraz je přitom kladen na právo EU a judikaturu Soudního dvora. Autorka se dále snaží odpovědět na otázku, zda je pro rodinné příslušníky občanů EU snazší získat přechodný pobyt v České republice či Německu. Proto porovnává rovněž národní právní úpravy navzájem a zjišťuje, že se česká definice a německá v několika aspektech odlišují. Jelikož Česká republika i Německo v nedávné době navrhly úpravu znění legální definice rodinného příslušníka, zpracovává článek i tyto novely. Autorka v článku dochází mj. závěru, že česká právní úprava je za aktuálního právního stavu oproti německé přívětivější nejen k rodinným příslušníkům občanů EU, ale i k rodinným příslušníkům vlastních nemigrujících občanů.


Stáhnout