David Szostok

Pohledávka jako věc v právním smyslu

Jurisprudence 2/2016 Rubrika: Diskuse Str.: 39-43

Klíčová slova: Pohledávka, Věc v právním smyslu, Absolutní práva

Abstrakt: Předkládaný článek se zabývá konceptem pohledávky, jakožto typického institutu relativního práva, avšak z pohledu práva věcného, a to z důvodu, že pohledávka účinností nového občanského zákoníku tento věcný aspekt nabývá a je považována za věc v právním smyslu. Hlavním cílem je prozkoumat možnosti využití tohoto aspektu, a to na základě zkoumání prvorepublikové doktríny a judikatury, v němž byla pohledávka za věc v právním smyslu považována, a komparace těchto závěrů s dnešní úpravou a principy jí ovládající. Společně se závěrečným shrnutím, v němž jsou nastíněny možnosti využití a dopady konceptu pohledávky jako věci.


Stáhnout