Robert Zbíral
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Podávání projektů v oboru právo v rámci Grantové agentury České republiky: Analýza aktuální situace a doporučení pro navrhovatele

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 54-63

Klíčová slova: výzkumné projekty, GA ČR, financování vědy, panel P408, hodnocení projektů

Abstrakt: Požadavky na výzkumníky v posledních letech stále stoupají, mimo jiné se od nich očekává, že svůj výzkum podpoří externím financováním. Největším poskytovatelem prostředků pro základní výzkum v ČR je Grantová agentura České republiky, to se týká též oboru právo. Příspěvek stručně představuje fungování panelu P408 odpovídajícího za obory právo a politologie, poskytuje souhrnné informace o podaných projektech a podává řadu doporučení pro navrhovatele. Text vychází nejen ze zkušeností autora jako člena panelu, ale rovněž agregovaných statistických údajů o návrzích projektů z let 2015-2016.


Stáhnout