Ondřej Serdula
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Plošné uchovávání komunikačních metadat v EU ve světle rozsudku La Quadrature du Net

Jurisprudence 3/2021 Rubrika: Články Str.: 39-46

Klíčová slova: Data retention; komunikační metadata; provozní a lokalizační údaje; ochrana soukromí; ochrana osobních údajů

Abstrakt: Problematika data retention byla v odborné literatuře významněji diskutována především v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora ve věci Digital Rights Ireland, kterým došlo ke zrušení kontroverzní směrnice 2006/24. V mnoha ohledech však tím příběh data retention v unijním právu neskončil, ale spíše začal. Klíčovým se pak stal především rozsudek Tele2 Sverige, ve kterém Soudní dvůr rozhodl, že plošné uchovávání komunikačních metadat je nepřiměřené per se, tedy bez ohledu na to, jaké dodatečné záruky proti zneužití dotčená právní úprava obsahuje. Členské státy, Komise i některé vnitrostátní soudy se však s tímto závěrem Soudního dvora nesmířily, což vedlo ke vzniku dalších řízení, mj. i toho v nedávno rozhodnuté věci La Quadrature du Net. Cílem tohoto článku je zamyslet se nad tím, zda kritika závěrů rozsudku ve věci Tele2 Sverige byla oprávněná, a pokud ano, zda byla dostatečným způsobem reflektována právě v rozsudku La Quadrature du Net.


Stáhnout