Věra Knoblochová

Plná harmonizace a z ní vyplývající povinnosti pro členský stát

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 28-33

Klíčová slova: harmonizace, implementace směrnice, Soudní dvůr EU, působnost

Abstrakt: Článek komentuje rozsudek Soudního dvora věnovaný výkladu povinností členských států při implementaci směrnice založené na principu plné harmonizace (C-602/10). V daném případě se jednalo o otázku, zda může členský stát aplikovat plně harmonizovaná ustanovení i na vztahy, které nespadají do působnosti předmětné směrnice, a zda může pro vztahy regulované směrnicí stanovit i jiná pravidla jdoucí nad její rámec. Soudní dvůr konstatoval, že členské státy mohou aplikovat plně harmonizovaná pravidla směrnice též na vztahy, jež do její působnost nespadají. Volnost jim přiznal i při stanovení jiných, ve směrnici neupravených pravidel, jež se mají použít na vztahy směrnicí regulované. Soudní dvůr se v podobném duchu vyjádřil již dříve, avšak pochybnosti v soudní i zákonodárné praxi nadále přetrvávaly. Od komentovaného rozhodnutí lze očekávat, že přispěje k dalšímu vyjasnění a zvýšení právní jistoty.


Stáhnout