Václav Dvorský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Petr Bělovský: Obligace z kontraktu – Smlouva a její vymahatelnost v římském právu

Jurisprudence 1/2022 Rubrika: Recenze Str.: 42-43


Stáhnout