Karel Svoboda

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 18-22

Klíčová slova: opatrovnická rada, občanský zákoník, soudy, přezkoumání

Abstrakt: Článek upozorňuje na skutečnost, že opatrovnická rada je v českém právu institutem, který je v podstatě nový. Nový civilní kodex předpokládá, že k jejímu ustavení bude docházet neformálním způsobem, zpravidla bez asistence soudu. V době její volby nebude nikdo oprávněn prověřit, zda volitelé opatrovnické rady a její členové mají k opatrovanci skutečný vztah. Korektnost volby členů opatrovnické rady a její rozhodnutí bude soud moci přezkoumat až ex post a jen na návrh (tedy nikoliv z moci úřední).


Stáhnout