Michal Malaník
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Performativní povaha právní interpretace

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 35-39

Klíčová slova: interpretace práva, metodologie, právní principy, právo a umění, psychologie, neurověda

Abstrakt: Tento krátký právněteoretický článek si klade za cíl představit čtenáři některé málo diskutované problémy z oblasti právní interpretace. Poukazuje na podobnosti mezi právem a některými druhy performativních druhů umění, přikládá poznatky teorie práva, zejména z oblasti metodologie právní interpretace v kontinentálním i anglo-americkém pojetí, ale i mimoprávních oborů, a na jejich základě akcentuje důležitost dalšího zkoumání performativní povahy interpretačního procesu ve vztahu k aplikaci práva.


Stáhnout