Jan Chmel
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Parlament a judicializace politiky: reflexe rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky v poslaneckých debatách

Jurisprudence 5/2018 Rubrika: Články Str.: 3–14

Klíčová slova: judicializace politiky, parlamentní debaty, Ústavní soud

Abstrakt: Článek se zaměřuje na vliv Ústavního soudu ČR na zákonodárství a na parlamentní debaty. Autor se pokouší zjistit, zda poslanci při projednávání zákonů zohledňují existující judikaturu Ústavního soudu a popřípadě potenciální možnost soudního přezkumu ústavnosti projednávaných zákonů. Za tímto účelem autor statistickou i kvalitativní metodou analyzuje zmínky o rozhodovací činnosti Ústavního soudu v debatách v poslanecké sněmovně ve volebním období 2013–2017. Dospívá k závěru, že poslanci na Ústavní soud ve svých debatách aktivně odkazují a přinejmenším rétoricky k němu projevují značný respekt, či až úctu. Tím soudu umožňují svou rozhodovací činností ovlivňovat jak obsah přijímaných zákonů, tak legislativní proces.


Stáhnout