Valeria Kraft
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Paradigmatická napětí v sovětské právní vědě ve 30. letech 20. století

Jurisprudence 1/2016 Rubrika: Články Str.: 30-35

Klíčová slova: sovětská právní teorie, P. Stučka, J. Pašukanis, A. Vyšinskij

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je poukázat na paradigmatická napětí v sovětské právní vědě ve 30. letech 20. století. První polovina 30. let přinesla definitivní konec myšlenkového tříbení a svobodné výměny názorů a znamenala vznik monopolu údajně jediné vědecké teorie práva. Jestliže se doposud dalo hovořit o názorové pluralitě a konkurenci právních teorií na základě jejich vědecké hodnoty, pak nyní byly všechny texty neshodující se s oficiální teorií vystaveny nekompromisní kritice. Kritéria správnosti, platnosti a omylu byla odvozována od oficiální, státem sankcionované teorie A. J. Vyšinského. Prostor pro působení představitelů sovětského antipozitivismu se postupně uzavíral. Většina z nich se proto vzdala intelektuální nezávislosti a nezbytné kritičnosti a provedla zásadní sebekritiku. Tento příspěvek konfrontuje oficiální dogma reprezentované Vyšinským s právními teoriemi P. Stučky a J. Pašukanise.


Stáhnout