Petr Bělovský | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

P. Blaho – M. Skřejpek a kol. Digesta seu Pandectae. Tomus I, Liber I – XV, fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, sv. I, knihy I–XV, vybrané části, Karolinum 2015

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Recenze Str.: 43-44


Stáhnout