Karel Svoboda

Otazníky v řízení o umoření listiny

Jurisprudence 6/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 40-44

Klíčová slova: umoření listin, směnka, blankosměnka, ztracená listina

Abstrakt: Článek se zabývá praktickými problémy, které se objevují v řízení o umoření listin. Jeho autor upozorňuje, že nový zákon o zvláštních řízeních soudních přejímá pravidla, která obsahovala dřívější procesní úprava řízení o umoření listin. Zákonodárce tak promarnil příležitost změnit pravidla tohoto řízení. Přetrvávající nedostatky jsou patrny zejména v řízení o umoření blankosměnky. Nová úprava ani neodpovídá na otázku, kdo může podat námitky proti umoření listiny. Staronová úprava řízení o umoření listin by měla být změněna.


Stáhnout