Lukáš Duffek
Pracoviště autora: advokát

Osoba žalobce a žalovaného v hromadném řízení

Jurisprudence 4/2023 Rubrika: Články Str.: 9-15

Klíčová slova: hromadné řízení, hromadné žaloby, žalobce, oprávněná osoba, spotřebitelská organizace, žalovaný

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice osoby žalobce a žalovaného, konkrétně pak vývoji a stavu regulace a podmínek kladených na osoby legitimované k podání hromadné žaloby v rámci jednotlivých návrhů zákona o hromadných žalobách, hromadném řízení a evropské právní úpravy. Článek přitom nabízí také komparativní srovnání a předkládá pohled na zahraniční regulaci subjektů oprávněných k podání hromadné žaloby. Autor pojímá postavení žalobce v širším kontextu současné navrhované právní úpravy hromadného řízení a kriticky zhodnocuje důsledky aktuální regulace osob žalobců a kladů a záporů navržené koncepce. Klíčovým aspektem příspěvku je také zhodnocení dosud opomíjené a přehlížené problematiky nastavení vztahu mezi osobou žalobce a zúčastněnými členy skupiny, konkrétně pak vymezení jejich vzájemných práv a povinností v rámci hromadného řízení. Konečně autor poukazuje také na možnosti obrany žalovaných osob a představuje jednotlivé instituty navržené právní úpravy, které jim pomáhají odvrátit negativní důsledky šikanózních a zneužívajících hromadných žalob.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout