Tomáš Jirsa
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Omezení volného pohybu osob v EU v souvislosti s pandemií nemoci covid-19

Jurisprudence 6/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 32-38

Klíčová slova: volný pohyb osob, pandemie covid-19, směrnice 2004/38/ES, cestovní omezení

Abstrakt: Příspěvek se soustředí na reakci členských států EU, zejména České republiky, na vypuknutí pandemie nemoci covid-19 na jaře letošního roku, která spočívala v zavedení opatření, jež omezovala volný pohyb osob, ať už se jednalo o znovuzavedení hraničních kontrol, zákazy vstupu či opuštění země či o celonárodní karanténu spočívající ve vnitrostátním omezení svobody pohybu a pobytu občanů s poukazem na epidemiologickou situaci a kategorický požadavek ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude analyzovat evropskou právní úpravu na počátku pandemie, která s událostí srovnatelného rozsahu nepočítala, a podívá se kriticky na praktickou realizaci omezujících opatření ze strany členských států i tichou akceptaci národních opatření a následné pragmatické potvrzení existujícího stavu ze strany Evropské komise. Závěrem si autor klade otázku, zda současná pandemie přispěje v budoucnu k lepšímu zvládání krizových situací souvisejících s infekčními onemocněními v rámci EU.


Stáhnout