Eva Ondřejová

Odpovědnost provozovatelů blogů v zahraniční judikatuře

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 3-7

Klíčová slova: opovědnost, blog, judikatura, Německo, Velká Británie, ISP

Abstrakt: Podmínky pro dovolání se omezení odpovědnosti provozovatelů blogů mohou vyjasnit dva zásadní rozsudky z německého právního řádu a Velké Británie. Oba potvrdily, že ISP tohoto typu není odpovědný za protiprávní obsah do doby, než je najisto postaveno, že se o protiprávní obsah jedná. Pro stanovení odpovědnosti je významné, zda ISP podnikl kroky, které vedly k objasnění, zda je obsah protiprávní. ISP může odpovídat jen za porušení povinnosti odstranit či zamezit přístup k závadnému obsahu.


Stáhnout