Jaroslav Denemark
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Odporuje česká právní úprava data retention právu Evropské unie?

Jurisprudence 6/2022 Rubrika: Články Str.: 1-14

Klíčová slova: Data Retention, zákon o elektronických komunikacích, provozní a lokalizační údaje, Soudní dvůr Evropské unie

Abstrakt: Povinnost provozovatelů telekomunikačních sítí uchovávat provozní a lokalizační údaje byla českému právnímu řádu známa již před platností nechvalně proslulé směrnice o uchovávání údajů (data retention directive). Původní právní úprava data retention byla dokonce zrušena Ústavním soudem České republiky ještě před vynesením rozsudku Soudního dvora Evropské unie s populárním názvem Digital Rights Ireland. Nové znění právní úpravy bylo však přezkoumáváno Ústavním soudem České republiky znovu, tentokrát již ale úprava s ústavním pořádkem byla shledána jako souladná. Otázkou však zůstává, zda je česká právní úprava souladná s unijním právem, když Soudní dvůr Evropské unie již v několika případech dal určitá vodítka k nepřípustnosti celoplošného uchovávání telekomunikačních metadat.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout